FSC® certification

Responsible origin of wood products garancy

Aj v?aka Va?ej spolupráci sa mô?eme pochváli? ziskom certifikátu FSC®. Pevne veríme ?e budeme aj na?alej schopní prispieva? k udr?ate?nosti a tvorbe zelenej planéty s Va?ou pomocou

Kocka s.r.o. meets the FSCTM Chain-of-Custody requirements®

Ozna?enie FSC® znamená, ?e svojim nákupom napomáhate k ochrane lesov a podporujete ?etrné a zodpovedné hospodárenie, v?aka ktorému sú na?e lesy stabilnej?ie, zdrav?ie a lep?ie odolávajú negatívnym následkom klimatických zmien.

FSC labeling®

Are you interested in the production of interiors in general?
Do you have any questions? Get in touch…

Contact us!

  Billing information

  Kocka s.r.o.

  Récka cesta 302,
  903 01 Senec

  IČO: 36364436 
  DIČ: 2022193382
  IČ DPH: SK2022193382

  IBAN: SK96 6500 0000 0044 3636 4436

  Contact

  Phone: +421 245 928 333
  Email: kockasro@kockasro.sk